Projekt „Noorte ja noorsootöötajate küberõppe programm”

CTF Tech viib ellu Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra finantsmehhanismide toetusprogrammist saadud toetuse raames projekti „Noorte ja noorsootöötajate küberõppe programm”.

CTF Tech on Eesti ettevõte, mille eesmärk on noorte mänguline küberhariduse edendamine. Tuues uusi noori küberteemade juurde, kasvatame uut kübertarkade generatsiooni.

Projekti eesmärk

Projekti „Noorte ja noorsootöötajate küberõppe programm” põhieesmärk on pakkuda läbi nutikate digilahenduste noortele vanuses 15-21 küberkaitse huviõpet, mille tarvis arendatakse välja mänguline ja kaasahaarav e-õppe platvorm.

Loodav e-õppe platvorm saab olema esimene samm noorsootöö kättesaadavuse parandamisele ja noorte küberteadlikkuse tõstmisele, sest see on kättesaadav aasta ringi ning igas Eesti paigas.

Projekti periood

 • Projekti abikõlblikkuse periood: 28.12.2021-29.02.2024
 • Projekti toetuse raames väljatöötatud digilahendused on tasuta kättesaadavad kuni 28.02.2027

Projekti sihtrühm ja huvirühmad

Projekt on suunatud peamiselt:

 • gümnaasiumiõpilastele Eestis;
 • kutsekeskkooliõpilastele Eestis;
 • koolide IKT valdkonna õpetajatele jt IKT valdkonda kureerivatele noorsootöötajatele Eesti kohalikes omavalitsustes.

Projekti sihtrühmade kaardistamisel tegevuste kaasamise valikuprotsessis oleme lähtunud järgmistest põhimõtetest:

 • nimetatud sihtrühmal on üldjuhul välja kujunenud suur huvi ja ka eluline vajadus erinevaid e-toiminguid turvaliselt korraldada. Samuti teevad selle vanuserühma noored esimesi samme aktiivsel osalemisel kodanikuühiskonnas ning kujundavad oma karjääriplaane edasiseks eluks. Küberõppe programm toetab selle sihtrühma noorte vajalikku arengut ja eelduste loomist (vajalikud teadmised, võrgustamine, jms) valikute tegemiseks edasiseks eluks;
 • noorte huvide edendamine uudsete lahenduste abil saab toimuda ainult kombineerituna noorsootöötajate/õpetajate samaaegsel kaasamisel projekti. Seetõttu on oluline, et projekti haardeulatuses on kohalike omavalitsuste arvestuses vähemalt samas ulatuses noorsootöötajaid kui noori ennast (nn kübersaadikute funktsioon).

Projekti tegevused

 1. Nutikate noorsootöölahenduste välja töötamine ja arendustöö, mis sisaldab endas:
  • küberkaitse huviõppe korraldamiseks e-õppe platvormi tehnoloogia arendamist ja kasutuselevõtmist koolides / kutseharidusasutustes / noorsootöötajate seas;
  • küberkaitse huviõppe õppematerjalide väljatöötamist.
 2. Noorsootöötajatele ja noortele suunatud koolitused
  • Kohalike omavalitsuse kübersaadikute (st noorsootöötajad või õpetajad, kes hakkavad koordineerima küberkaitse huviõpet) programmi käivitamine;
  • Üle-eestiline kord aastas toimuv küberõppevõistlus noortele.
 3. Teavituskampaania projekti laiaulatuslikuks tutvustamiseks kohalikes omavalitsustes, läbi infopäevade ja koolituste e-õppe platvormi kasutuselevõtuks.

Projekti rahastaja

 • Euroopa Majanduspiirkonna riikide Norra, Islandi ja Liechtensteini koostööprogramm. Programmi meetmetest lähemalt: www.eeagrants.ee.
 • Programmi „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine” rahastatud meetme „Laste ja noorte paranenud heaolu” raames korraldatud avatud taotlusvoor „Nutikad lahendused noorsootöös” viib Eestis ellu Sotsiaalministeerium.

Projekti partnerid

 • CybExer Technologies
 • Tartu Ülikooli teaduskool

Õpetaja/noorsootöötaja, soovid saada kübersaadikuks?

Kui soovid kaasa rääkida või osaleda kübersaadiku programmis:

Jäta oma andmed palun siia.

Koos kasvatame kübertarka Eestit!

Projekti rahastaja