Iseõpe, eetiline häkkimine ja valged mütsid

Mario Mäeots, CTF Tech; Ana Valdmann, Tartu Ülikooli teaduskool 

CTF Tech ja Tartu Ülikooli teaduskool on valmis viima õppijad küberteekonnale uude veebipõhisesse õppekeskkonda, kus häkkimine on eetiline ja valge mütsi kandmine välja teenitud. Ootame õpetajaid ja noorsootöötajaid osa võtma koolituspäevadest.

Küberturvalisus on aktuaalne ja oluline teema, mida näitavad pidevad ülemaailmsed küberrünnakud. Selle artikli lugemise ajalgi toimub tõenäoliselt küberrünnak mõne riigi haridusasutuse, ettevõtte või riigiasutuse vastu. Küberrünnakute olemus on väga mitmekülgne – need võivad hõlmata andmepüügi katseid, pahavara levitamist, tundliku teabe lekitamist või isegi elutähtsa teenuse häirimist.

Küberründajad otsivad süsteemides ja võrkudes nõrku kohti, mida kuritarvitada, või loodavad inimeste hooletusele, et sooritada nn musta mütsiga häkkeritele omaseid kuritegusid. Seega on selge, et kõik – nii organisatsioonid kui ka individuaalsed kasutajad – peavad küberturvalisusele suurt tähelepanu pöörama ja võtma kasutusele meetmeid enda ja oma andmete kaitseks. Oluline on olla kursis turvariskidega ning investeerida tõhusatesse kaitsemeetmetesse, et ennetada ja tuvastada potentsiaalseid rünnakuid ning tagada digitaalse keskkonna turvalisus ja usaldusväärsus.

Eetiline häkkimine ja valged mütsid

Häkkerite maailmas on vastukaaluks musta mütsiga tegutsevatele kurjategijatele ka valge mütsiga häkkerid. Valge mütsiga häkkerid toimivad eetiliselt ja seaduskuulekalt, saades juurdepääsu süsteemidele ainult omaniku nõusolekul. Nende peamine eesmärk on leida turvaaugud ja nõrkused, et neid parandada ning aidata süsteemi omanikul end ebaseaduslike rünnakute eest kaitsta. Valge mütsiga häkkerid pälvivad ametlikku tunnustust ja neid tasustatakse, sest nende oskused ja teadmised on küberjulgeoleku maailmas hindamatud.

Valge mütsiga häkkeritele makstavad tasud võivad ulatuda isegi sadadesse tuhandetesse eurodesse, mis näitab nende töö tähtsust ja väärtust. Nende panus digitaalse turvalisuse tagamisel ning kaitsevõime tugevdamisel on oluline.

Valge mütsiga häkkerite oskused on nii väärtuslikud, et neid palkavad mitte ainult ettevõtted, vaid ka valitsusasutused ja muud organisatsioonid, et tagada oma andmete ja süsteemide maksimaalne turvalisus.

Uus veebipõhine iseõpe 

Meie eesmärk on aidata koolitada tulevasi kübereksperte, pakkudes mängulist iseõppevõimalust küberturvalisusest huvitatutele. Selles õppekeskkonnas saavad õppijad arendada oma oskusi nagu tõelised valge mütsiga häkkerid. See on küberturvalisusest huvitatutele suurepärane võimalus oma teadmiste ja oskuste täiustamiseks.

Õppekeskkonnas on saadaval nii teoreetilised materjalid kui ka praktilised harjutused.

Õppekeskkonnas on saadaval nii teoreetilised materjalid kui ka praktilised harjutused. Praktiliste ülesannetena tuleb lahendada küberteemalisi probleemülesandeid, mis on sarnased kübervõistlustel ja õppustel kasutatavatega. Iga ülesande eesmärk on leida ära peidetud lipp (flag), mis tuleb lahenduseks esitada. Iga lipu väärtus sõltub raskusastmest ja see kajastub tavaliselt saadavates punktides. Nii tekib ka võrdlus- ja võistlusmoment.

On huvitav teada, et esimene CTF (Capture the Flag) võistlus toimus juba 1996. aastal ja sellest ajast on see üks kõige levinumaid küberõppe korraldamise viise. Eestis on tuntuim CTF võistlus Cyber Battle of Nordic-Baltics 2023, mis toimub sellel aastal 11. novembril Tartu Ülikooli spordihoones. Samal ajal ja samas kohas toimub ka küberharidusele suunatud foorum Cybercation.

Koolituspäevad eri paigus üle Eesti

Tulevaste küberekspertideni jõudmiseks korraldame õpetajatele ja noorsootöötajatele koolituspäevi. Küberõppekeskkond pakub õpetajatele ja noorsootöötajatele suurepärase võimaluse oma õpetamis- ja juhendamisvõtteid täiustada.

Koolituspäevad toimuvad seitsmes linnas: Pärnus 30. augustil, Tallinnas 6. septembril, Paides 13. septembril, Narvas 20. septembril, Jõhvis 27. septembril, Rakveres 4. oktoobril ja Kuressaares 11. oktoobril.

Koolituspäevade info ja registreerimine: https://teaduskool.ut.ee/et/sisu/ctf-tech-ja-tartu-ulikooli-teaduskool-korraldavad-kuberoppekeskkonna-koolituspaevi